Együttes kezelés ischia szigeten

együttes kezelés ischia szigeten

Állatorvosok arzén és salétromnak belsőleg való használatát javasolják, de ez eredményre nem igen vezetett.

kenőcs térdízületi sportolók számára

Minthogy e tekintetben a kísérletek éppen hiányzanak és speczifikus szer, melyet a kolumbácsi legyek csípése és az ez által előidézett betegség ellen használni lehetne, éppen nincsen, szakértők a következő eljárást, illetőleg könnyen beszerezhető és igen olcsó szereket ajánlják, melyeket a megtámadás esetében, mindjárt, mielőtt a betegség nagyobb mértéket öltött volna, alkalmazásba kell venni.

Ezek pedig a láz és gyuladás ellen ható, hütő, nemkülönben fedő és a külső káros befolyásoktól mint példáúl a forró napsugaraktól óvó szerek: ilyenek a hideg víz, borogatás vagy általános fürdő alakjában ; azonkívül állati vagy növényi zsírok vagy olajok, melyek tiszták és nem avasak, a legjobb hatású anyagok egyikének bizonyultak. Kitűnő szer ezeken kívül a mészvíz és olaj egyenlő részletekben való keveréke is.

Ezen kívül a beteg állatnak jó táplálék adandó, valamint gyakran meg kell kínálni friss, tiszta vízzel.

Dél-Olasz Dolce Vita A szigetre szárnyashajóval aliscafokomppal traghetto vagy privát hajóval érkezhetünk meg, a Marina Grande kikötőbe.

Ezek azok a szerek, melyekkel némileg enyhíteni lehet az állat fájdalmát s gyors alkalmazás, gondos kezelés mellett meg lehet velők menteni az életnek. Küzdeni kell a millió számban előforduló ellenséggel; mert»küzdés az élet«s e küzdelem annál erősebb, annál nagyobb, minél többet kell biztosítanunk a együttes kezelés ischia szigeten.

Természettudományi Közlöny. TÖ M Ö SV Á RY Ö D Ö t Földgömbünk vulkánjai s általában külömböző világrészekben, szerte szét, a földkéregben együttes kezelés ischia szigeten szokott mozgások, melyek ben a néhány év sokban nyilvánultak, mint már rég az olyan erősen és olyan hatalmas pusztítá óta tapasztalt csendességük legmagasabb előtt.

Közlöny XV. Alig hangzott el Ischia szigetét július ikán este 9 óra körül ért katasztrófa híre; még megközelítő fogalmat is alig tudtunk alkotni az ott történt borzasztó pusztulásokról: már is egy másik, még borzasztóbb s pusztítóbb eseményről a Szunda-szorosi krakatoa-i, jávai csoportos vulkáni kitörésről, értesültünk, a melynek egész vidékek, vagy 40, emberrel, estek áldozatúl. Az ember érdeklődése természetesen az iránt nagyobb, a mi közelebb áll hozzá; de az ischiai katasztrófa nem csak ezen oknál fogva keltette fel az érdeklődést oly nagy mértékben, hanem főképen azért, mert az világrészünk egyik legszebb, legkiesebb szigete, melynek természeti szépségét, párosulva az ember műveivel mindenki megbámulta, mely évenként ezreknek adott üdülést; s ezt a kies szigetet, és szorgalma, becsületessége, együttes kezelés ischia szigeten s egyéb erényeiről ismert népét érte a borzasztó szerencsétlenség.

Kiemelt posztok

Capri szigete ezen kürtalakú öböl déli, Ischia pedig északi csúcsát képezi, szomszédságában a Procida szigettel, majdnem szemben pedig a Vezuvval. Termékenysége már az ó-korban példábeszéd volt; vulkáni eredetű talajának termékei között különösen híres kitűnő fehér bora, a melynek erejéről és zamatjáról mondja P 1 i n i u s, hogy ezt a lávából a gyökereken keresztül a szőlőbe átszármazott tűz okozza.

térdgyulladás kezelése

Növényei közül csodálatos szépségű platánjai és fenyői érdemelnek említést, a melyekért Ovidius valósággal rajong, és Plinius lelkesül. De a természeti szépségek mellett a szigetnek valódi becsét az a nagyszámú, vagy 40már a rómaiaktól is használt szénsavas és kénes meleg némelyek közel C. Lakói kis városokban, falvakban, továbbá elszórva a hegy lej tőkön laknak. Az ik évi általános népszámlálás alkalmával deczemberhó ikén 25, lélek lakott a szigeten, melyek közül ForioraIschiáraBaranoraCasamicciolára lakó jut.

Geológiai szerkezete, különösen F u c h s C. Az Epomeo Mönte di S. Nicola néven is említtettik a szigetnek mintegy gerinczét képezi, a mely széles alappal nyugszik a sziget nagyobb részén, úgy hogy csak keskeny, sík partszegély környékezi.

Mulatós mix Mediterrán zenekar .avi

Oldalaiból a tenger felé trachitos összetételű lávaáramok nyomulnak, a melyek határai tisztán megállapíthatók; keletkezésük különböző időben történt. Legnagyobb magassága körülbelül méter '. Anyagára nézve trachit, a mely csak nagy magasságokban ép, a töve felé azonban horzsaköves, tufás. Az Epomeo-nak, mint a Vezúv egykori riválisának eredését költőileg a titánok harczával hozták kapcsolatba.

E vulkán kitörései s a vele egybekötött földrengések a történelmi időben többször hoztak vészt a kies szigetre és lakóira.

súlyos fájdalom könyökízület

Már Plinius és Strabo tesznek ilyenről említést, a mikoron a sziget első lakosai, az eritreusok lakta rész esett áldozatul; körül Kr. Az utolsó kitörése ben volt; majdnem két hónapig tartott s bő leírása Giovanni Villani tollából Nápoly városa krónikájában található. Károly Anjou uralkodása alatt történt mondja a krónika midőn Ischia szigetén a föld megnyilt és tüzet, lángot okádva, a sziget nagyobb részét egészen Ischia városáig akkoriban Gerunda-nak nevezve számos emberrel és állattal együtt elnyelte ; ennek megszűnte után pedig két havi pestis következett, a mely elől menekülve, az összes lakosság elhagyta a szigetet.

E kitörés lávája mai nap a nagy terjedelmű arsoi Arso, La Cremata igen tetszetős külsejű, olivintartalmú trachitban van megtartva 1. Azon körülményből következtetve, hogy azelőtt e vulkán körülbelül ezer évig volt nyugvásban, ma, közel évi nyugvás után sem mondható még mintegy 12 kiemelkedő kráterje egészen kialudtnak, annál kevésbbé, minthogy a vulkáni működés némileg még a nagyszámú erős gőzkihányás, szolfatárai működés és a már fentebb említett közel ioo -nyi meleg forrásoknak kőzeteiből való kifakadása által is nyilvánul.

Utóbbiak közül néhány Castiglione mellett Casamicciolától nem messze ÉK. Rossi, ki az Epomeo körül egy kör alakú hasadékot ismert fel, az Epomeo közép kúpját sokkal fiatalabbnak tartja, mint a sziget többi részét, miként a Vezúv működő kúpja sokkal fiatalabb, mint a Monté Somma. Annyi bizonyos tény, hogy a sziget legrégibb képződménye az úgynevezett epomeoi tufa egy világos zöldes színű, laza homokkőhöz hasonló hatalmas lerakodás, a mely földpát-kőzet, üveges földpát-kristályok és horzsakő törmelékek mellett még tengeri kagylókat is tartalmaz, a mely fontos és érdekes körülmény tengeralatti képződése mellett szól és bizonyos, hogy csak későbbi időkben, a harmadkor után, emelkedett felszínre; az anyagot hozzá régibb vulkáni hamú- kihányások szolgáltathatták.

Ezen tufára települtek itt-ott vastag horzsakő telepek és ép, kemény trachitos kőzetek, különösen a Monté Rotaro, Montagnone és a Tábor körül. Végre van még a partok körül egy legfiatalabb, durva szemű homokból s agyagból álló parti képződmény, melyben számos most élő tengeri állat kövületei találhatók, legjobb jeléül annak, hogy a sziget egy része még a jelenkorban is tenger alá volt merülve.

Casamicciola ez utóbbi legfiatalabb lerakodáson épült. Nem lesz felesleges hozzátenni, hogy a szóda kezelés ízületi gyulladás valamennyi hévforrását konyhasó és szóda jelenléte is jellemzi; valamint az alább felemlítendő eróziói hatásra való tekintettel azt, hogy ezen meleg források még tetemes mennyiségű szilárd anyagot is hurczolnak magukkal, s együttes kezelés ischia szigeten többet ne említsek, Lasaulx számítása szerint a santa-restitutai forrás Lacco Ameno mellett kevéssel több mint 4 nap alatt kilogramm, vagyis évenként átlag 15, mázsa szilárd anyagot old fel s hord el, minek következtében kisebb-nagyobb sülyedések az Epomeo mi okozza az ujjak ízületeinek fájdalmát nem tartoznak a ritkaságok közé.

Az Epomeo vulkáni kitöréseitől látszólag függetlenül, vagyis legalább együttes kezelés ischia szigeten lávakiömlések nélkül, számos igen heves földrengésnek volt Együttes kezelés ischia szigeten szigete színhelye, a melyeknél szintén csak Casamicciola szenvedett legnagyobb károkat.

A rengés, a mely oly szomorú állapotba juttatta a szigetet s különösen északi s nyugati részét, júliushó ikán este 9 óra után következett be. A legtöbb tudósítás 9 óra 30 perczet említ, mások 25 perczet, de legvalószinűbben 9 óra 22 együttes kezelés ischia szigeten tehető, amennyiben néma tanúként ezt az időt jelezik Casamicciolában a Belliazzi fürdőnek a lökés bekövetkeztében megállóit óramutatói. Az előkelők hangversenyre, a nevetni kivánók szinházi előadásra gyűltek össze.

a vállízület osteoma kezelése

Mindenfelé illat, költészet és vigasság. Egy pillanattal későbben pedig mindenütt pusztulás, rémület, halál! A geológiai bizottság Palmieri, Guiscardi és Anglioloro tanároka melyet a viszonyok beható tanulmányozására nemsokára a katasztrófa után az olasz kormány a hely színére küldött, azon véleményét fejezte ki, hogy először lökésszerű, azután pedig hullámszerű rázkodtatás volt érezhető.

E földrengésnél egész teljességében bizonyul be az a tapasztalat, hogy a természetnek leghatalmasabb tüneményei legkevésbbé figyelhetők meg tökéletesen. Tényleg igen eltérők s részben még eddig hézagosak is e földrengésre vonatkozó adatok s nagy óvatosság szükséges rnegitélésökhöz.

Majdnem inkább lehet bízni a romok által nyújtott jelenségekben, mint a katasztrófát túlélt szemtanúk nyilatkozataiban; s amazok holt beszédéből többet is lehetett kiolvasni, mint emezek az esemény nagyságának befolyása alatt álló nyilatkozataiból.

Európa különböző részéből jelentek meg a helyszínén geológok az érdekes természeti tünemény tanulmányozására, de különösen a belföldi, vagyis az olasz STt. Az eltérő nézetek már is meglehetős élénk eszmecserére adtak alkalmat, úgyszólván egy kis Ischia-literaturát teremtettek, a mely napról napra gyarapodik.

A lökés és ennek következtében a heves rázkódtatás időtartama legtöbbek szerint másodperczig tartott, szóval igen rövid ideig, a mit még az szigete. Halottakat és sebesülteket a házak romjai alá temetve találtak, minthogy a házból való menekülésre idejük nem volt.

 • Erős kenőcs az ízületek számára
 • II. AZ ISCHIAI FÖLDRENGÉSRŐL. - PDF Free Download
 • «Но Танкадо… - размышляла .
 • Csípőízület osteonecrosis kezelése
 • Ízületi osteoarthritis kezelés
 • Fájdalmak az ízületekben

Casamicciolában számos olyan házból péld. Alulról fölfelé függőlegesen ható erőkre mutat továbbá, hogy egyesek széküktől vagy 6 lépésnyire lökettek, valamint az asztalok felfelé emelkedése, ezek fölött lógó lámpáknak ivben való földrehullása, együttes kezelés ischia szigeten az, hogy átszakadt padlókon keresztül az emberek sértetlenül estek az alattuk levő pinczébe.

A menekültek közül néhányan úgy érezték magukat, mintha valami elektromos áram érte volna testüket, mi szintén a rögtöni lökés természetére vall. A rázkódtatást borzasztó földalatti moraj kisérte, a melyet sokan tompa érczhanghoz hasonlítanak, mások mennydörgéshez, vagy a vashídon átrobogó gőzkocsik dübörgéséhez.

Némelyek amaz állítását, mintha egyúttal lángokat is láttak volna, valamennyi búvár képzeletnek nyilvánítja. Igen élénk vita tárgyát képezi e földrengésnél az előjelek kérdése, a mely különben minden nagyobb földrengésnél felmerül, de a melyek a geológia jelen állásánál biztosan felderíthetőknek nem mondhatók, annál kevésbbé szolgálhatnak tehát figyelmeztetésül az óvó-intézkedések alkalmazására.

Dániában leállították az oltást a Johnson & Johnson vakcinájával

Természetes, hogy a katasztrófa előtt senkinek sem, vagy csak igen kevésnek jutott eszébe, egyik vagy másik tüneményt annak előjeléül magyarázni, míg azután számosán akadtak, a kik feltűnő körülményekre tegyen egy csoportot a térd artrózisához vissza, a melyeket a földrengéssel hoztak kapcsolatba. Casamicciola polgármestere, kit leányával együtt mentettek ki a romok alól, Gemale miniszternek többek között azt jelenté, hogy négy nappal a vész előtt az egész szigeten földalatti moraj hallatszott, de, mint nem valami ritka tüneményt, tekintetbe sem vették.

Azt is : beszélik, hogy egy nappal azelőtt egy 70 éves öreg az ischiai püspököt a nagy földrengés bekövetkezésére figyelmeztette, mert úgymond néhányszor rázkódtatást érezett, a vízpárák pedig a rendesnél sűrűbbek, sötétebbek valának.

A forrásokra nézve meg kell még jegyezni, hogy R o s s i mérései szerint Casamicciola forrásai csak szeptemberhó ike óta mutatják ismét azt az állandó hőfokot, a melylyel a földrengés előtt bírtak. Az állatokon előzetes mozgást, nyugtalanságot, együttes kezelés ischia szigeten hangokban nyilvánulni szokott rendellenességet a szigeten sehol sem észleltek. Az előjelek azonban állítólag nem szorítkoztak csak a sziget szűk kerületére; legalább ezzel a földrengéssel hozzák némelyek kapcsolatba a Rómában, Pianelloban Piacenza mellett és Bolognában rendszeres megfigyelés alatt álló kútak együttes kezelés ischia szigeten észrevehető sülyedését júliushó ika előtt s tetemes emelkedésüket ez után; egy nappal pedig a földrengés után, mintegy ' nevezetes utóhatásként említik, hogy az albánoi szolfatára rendesen hideg vizét forrónak találták.

 1. Ízületi gyógyító kenőcsök
 2. Egyre több a koronavírusos beteg Olaszországban

Ez megint csak a földrengés rögtöni összeroppant a csípőízületben fájdalom nélkül természetére és lokális jellemére utal, habár R o s s i szerint a római, mikrofónokkal összekötött mikroszeizmikus készülékek Rocca di Papán a földalatti mozgás nagyobb hevességét előre jelezték, és szerinte már július ikán kezdődött az miért fáj az ízületeim ivás után szeizmikus működés, a mely tetőpontját ikán érte el.

Sok más felmerült körülményt lehetne még felsorolni, de mellőzzük.

II. AZ ISCHIAI FÖLDRENGÉSRŐL.

A földrengés tüneményeivel hivatásszerűen foglalkozó együttes kezelés ischia szigeten a helyszínén tanulmányokat tett búvárok egyik helyreállító ízületek és szalagok feladata lesz, mindazokból a valót s a figyelemreméltót kikutatni, a mi által nemcsak e jelentős tudományos probléma megoldását viszik előbbre, de egyszersmind mindennemű ámitásoktól s rettegésektől mentik meg bizonyos, kisebb-nagyobb földrengésektől gyakran látogatott vidékek igen hiszékeny lakosságát.

Hogy mennyi óvatosság szükséges e tekintetben, csak azzal kivánom illusztrálni, hogy előjelekre támaszkodva, Forio lakosságát szeptemberhó 1 i-ikéfi újabban megint nagy rémületbe ejtette " az a tünemény, hogy a»la spia dél tremolo« földrengést érző néven ismeretes kút vize a rendesnél megint zavarosabbá vált mint július ika előtt vagy 6 nappalde a melyet a rázkódás legcsekélyebb nyoma sem követett.

Helyesen mondja Palin i e r i tanár, hogy nem abban áll a segély, hogy a katasztrófát előre lehessen látni és előle menekülni, hanem abban, hogy a talajt, a melyen letelepedni és építeni akarunk, előre megvizsgáljuk, és megválasztásában csakis a tapasztalat s a tudomány vivmányai vezessenek. Együttes kezelés ischia szigeten földrengést, illetőleg a pillanatnyi heves lökést követett borzasztó pusztításról, a fenntebb ecseteltek után szólani fölösleges; csak néhány fontos részletet kivánok még felemlíteni.

A pusztítás, természetesen, a sziget különböző részein, a lökés helyi természeténél s egyéb alább említendő okoknál fogva, különböző és szűkebb területen is egyenlőtlen volt. A leghevesebb lökés Casamicciolát és Lacco-Amenot befoglaló zónát érintette ; innen főképen még a következő négy vonalban terjedt: éjszak felé Lacco-Amenon túl, délfelé a szintén sokat szenvedett Fontánán keresztül ; a másik kettő az Epomeo tövétől kelet- s nyugatfelé, egyrészt a távolabbi Ischia városát érintve, másrészről Foriot nagy mértékben pusztítva.

A legjobban megingatott pontok egyszersmind a fentebb említett repedések irányába esnek, főleg pedig az ÉÉNy. Ez utóbbiak Fontánában több búvár észlelete szerint két, egymástól egészen eltérő mozgásirányt engednek megkülönböztetni.

Casamicciolának, szintúgy Lacco-Amenonak a tenger felé néző részei valamivel kisebb mértékben pusztultak, mint a sziget belseje felé nézők. A pusztulások Porto d Ischia felé már kilométernyire észrevehetőig csekélyebbek, de annál nagyobbak a Rotaro felé, vagyis az epomeoi területhez közelebb.

Porto d Ischiábari a kár majdnem semmi, de elég tetemes Fajanoban; Fajanotól délre, Baranoban a pusztításnak csak kevés nyomával találkozni. Casamicciola s Lacco-Amenotól nyugotra Forio a pusztítás megint igen tetemes, szintúgy az Epomeotól délre Fontana, Serraramint az már említve volt. Nagy mértékben volt befolyással a pusztításra a talaj minősége, a melyen az illető hely épült.

A régibb földrengések alkalmával már M a 11 e t kiterjesztette ez irányban figyelmét s azt találta, hogy a lazább kőzeten épült helyek sokkal többet szenvednek, mint a szilárdakon épültek.

Ischia szigetén azok az épületek, a melyek szilárd trachiton nyugodtak, összehasonlíthatatlanul jobban ellentálltak a rázkódtatásnak, mint azok, a melyek a laza epomeoi tufán, vagy a legfiatalabb agyagon épültek.

A javaslat háttere Az Európai Unió EU a világ legjelentősebb bortermelője, -fogyasztója, -exportőre és -importőre. A minőség tekintetében világszerte kiváló hírnévnek örvend.

Casamicciola példáúl majdnem kizárólag agyagon nyugszik, és túlzás nélkül mondhatni, hogy alig maradt benne kő kövön. Tetemes károkat okoztak mindenfelé, de különösen Forio környékén, azon hatalmas sziklák, a melyek a lökés után az Epomeo lejtőiről gurultak alá, továbbá a tufa s egyéb rétegek lecsuszamlása. Mély örvényekként nyíltak meg a sziget különböző helyein a hatalmas földrepedések, mintegy elnyeléssel fenyegetvén a romok alul szerencsésen megmenekülteket.

A már említett földrengés-bizottság még augusztushó 11 -ikén sem közeledhetett az Epomeo hasadékaihoz, olyan erősen tódultak ki belőlök a gőzök júliushó együttes kezelés ischia szigeten után Casamicciola s környékén igen gyenge rázkodásokat még néhány hétig naponként éreztek; augusztushó 3-ikán délután 1 óra 15 perczkor pedig megint heves lökés következett be, a melynek újólag áldozatul esett néhány ember is. A hivatalos összeállítás szerint a szerencsétlenül járt emberek száma összesenkik között vagy idegen fiirdővendég volt.

A kár vagyonban megbecsülhetetlen. Némileg pótolta azt a világ minden részéről befolyt segély; több mint 3 millió lira, úgy hogy ma már az egyes pusztult helyek újból való felépítésével foglalkoznak.

Az építkezés módjára nézve az olasz kormányhoz benyújtott számos ajánlat közül a legtöbb kilátásuk van az elfogadásra a mészvakolattal behányt faházaknak, a milyeneket a kalábriai nagy földrengés után ben alkalmaztak és a melyek azóta, tehát már közel éven át, számos földrengésnek ellentállottak.

Szóljunk még e földrengés okairól. Ezekre nézve, miként már az iki földrengés alkalmával, úgy most is, igen eltérők a búvárok, különösen az egész vidék geológiai szerkezetét alaposan tanulmányozó olasz geológok nézetei. E vulkán időnkénti mozgásainak tulajdonítja azon gyakori gyengébb rázkodásokat is, a melyek a szigeten érezhetők, valamint azt, hogy a legtöbb eddigi földrengés leghevesebben nyilvánult Casamicciola környékén, illetőleg az Epomeo körül.

Egyenes ellentétben van vele Palin i e r i tanár, a vezuvi obszervatórium igazgatója. Palmieri ezt a földrengést a vulkáni erőktől teljesen függetlennek tartja, és az Epomeo körül levő, nagyszámú hévforrás lassú eróziói hatása következtében keletkezett hatalmas üregek beomlásának s ezek miatt a felületre átszármazott borzasztó lökésnek tulajdonítja, hozzájárulván azon több száz lábnyi mély tárnák beomlása is, a melyekből évtizedek óta, minden ellenőrzés s együttes kezelés ischia szigeten szabályok tekintetbe vétele nélkül ásták az építéshez és cserépedény-készítéshez szükséges agyagnemű anyagot.

Giordano mérnök már a harminczas években figyelmeztette az embereket ezen tárnáknak a szigetre, különösen pedig Casamicciolára nézve veszélyes voltára, de figyelmeztetését figyelmen kívül hagyták.

a hüvelykujj fáj reggel

Palmieri a földrengést magát tulajdonképen jelentéktelennek, de hatásában borzasztóan nyilvánulónak mondja. Azon kérdésre, vájjon miért nem nyilvánult ilyenképen az márczius 4-iki földrengés, akként felel, hogy akkor az üregek a beomlásra még nem voltak érettek, hanem igenis júliushó ikán, a mikor igen gyenge földalatti mozgás is elég volt a borzasztó hatás előidézésére.

De feltűnő, és sokan mint egyik fő ellenvetést hozzák fel, hogy nagyobb földsülyedéseket sem Casamicciola környékén, sem az Epomeo körül másutt nem konstatálhattak, a melyek pedig, mint e nézet ellenesei állítják, Palmieri álláspontjából semmi esetre sem maradhattak volna el. Hogy ez az okoskodás mennyire nem nyomatékos, arra nézve legyen elég utalnom számos más, úgy nagyobb földalatti üregek, mint bányák beomlása által keletkezett földrengésekre, nevezetesen az ben felső Sziléziában, a königsstátteni bányák rögtöni beomlása által hatalmasan megrázott és ugyanott nagy károkat szenvedett területre, a hol felületi földsülyedést szintén nem észleltek.

Mint az i-iki földrengésnél, most is felmerült az a nézet, hogy a lökés hirtelenségét nagymennyiségű gáznak és gőznek roppant gyors fejlődése idézhette elő és megújult G. Ugyanily hőfokú víz ömlik a tengerbe, a mely utóbbi maga is a castiglionei források közelében egy hely C hőmérsékű. Kell tehát, hogy csekély mélységben túlhevített, és még magasabb fokú víztömegek legyenek jelen. Ha ilyen víz valami üregen tör keresztül, vagy bármi úton-módon csekélyebb nyomású helyekre jut, akkor természetes, hogy rögtön nagy mennyiségű gőzfejlődés áll be, a melynek felületi hatása borzasztó katasztrófát idézhet elő.

De régebben, valamint újabban véghezvitt kísérletek alapján azt sem tartja lehetetlennek, hogy a földrengéseket a föld mélyében keletkező túlhevített gőzök rendkívül nagy nyomása idézi elő. S u e s s bécsi tanár a svájczi természetbúvároknak augusztus havában Zürichben tartott gyűlése alkalmával oda nyilatkozott, hogy ő a július iki földrengést, az ischiai vulkán-tűzhely ismételten bekövetkezendő élénk tevékenységének hirnökéül tekinti, sőt nem tartja lehetetlennek, hogy új kráter van képződőben, olyan formán, mint a ik században Nápoly mellett váratlanúl kiemelkedett Monte-Nuovo.

Johnston Lawis, angol geológus a hely szinén szerzett tapasztalatai alapján inkább Palmieri nézetéhez hajlik, mert szerinte egyedül az által magyarázhatók meg az együttes kezelés ischia szigeten felmerült körülmények, különösen pedig az iki s az utóbbi földrengés között a feltűnő hasonlatosság, úgy a leginkább megrázott területre, mint azok hirtelen hatására és sok más körülményre nézve. A fontánai romokon észlelt, fentebb említett, egymástól eltérő két rengési irányt pedig a főlökés hatalmas szilárd trachit-teléreken történt visszaveretésének tulajdonítja, miáltal a főlökés okozta rázkódtatás hatásához a lökés visszaverése folytán keletkezett más irányú rázkódtatás következményei keveredtek.

Ha szabad nékem is az áttanulmányozott jelentésekben foglalt megbízható adatok, a sziget geológiai szerkezete s a tünemények összessége alapján alkotott nézetemet nyilvánítanom, úgy szintén inkább Palmieri theoriájához csatla- koznám, bármennyire különösnek lássék is az, akut fájdalom a jobb kéz könyökében határozott vulkáni vidéken. De nem csodálkozhatunk rajta, ha tekintetbe veszszük, hogy azon földrengések közül is, a melyek oly gyakran látogatják meg Sziczilia keleti partvidékét, legkevesebb hozható az Etnával kapcsolatba és vezethető vissza annak élénkebb működésére; valamint hogy már működő vulkánok falait is érte oly földrengés, a melynek középpontját máshol kellett keresni, mint a vulkán tűzhelyén.

Az együttes kezelés ischia szigeten földrengést illetőleg a felületi hatás nagysága, szemben a együttes kezelés ischia szigeten megrázott terület csekély kiterjedésével, ama feltevésre is jogosít, hogy a földrengés középpontja aránylag csekély mélységben keresendő, mi, a nyilvánulás jelenségeiről nem is szólva, ha vulkáni erőkkel volna kapcsolatba hozható, a tanúsított hevesség mellett alig képzelhető, hogy az Epomeón oldal-kráter ne képződött volna, mint az régibb vulkáni működésénél mindenkor fel van jegyezve, a melynek az arsói láva is köszöni létét.

Nincs azonban kizárva, sőt igen valószínű, hogy a beomlással a túlhevített gázok s gőzök explóziója, tehát ezek felületi hatása is kapcsolatban állott. Más nézetek is merültek még fel, illetőleg még többen szólottak egyik vagy másik nézethez csatlakozva az ischiai földrengésről, de lényegükben mind az imént ecseteltek körül forognak.

Ignazio Cerio gyermekei

Mint fontosat és érdekest csak azt említem még fel, hogy felmerülvén az a kérdés is, vájjon a szigeten az utóbbi időben gyakrabban fellépő földrengéseket nem a sziget körüli földalakulat s ezzel együtt a tenger mélységi viszonyainak nagy változásai idézték-e elő: az olasz kormány még szeptember hónapban elrendelte, hogy a tengernek mélységi méréseiről ismeretes» Washington «olasz gőzhajó, a sziget körül ez irányban felvételeket tegyen.

Az olasz kormány különben minden lehetőt elkövetett a kipuhatolható tények felderítésére s újabban Ischia szigete különböző pontjain meteorológiai és földrengési figyelő-állomásokat szándékozik felszerelni.

A Denza, Rossi ésjanuario szakértőkből álló bizottság már be is nyújtotta a helyekre nézve a javaslatát.

 • Készítmények az oszteokondrozis súlyosbodásának kezelésére
 • EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex
 • A végleges adatokat a katasztrófavédelem a következő órákban közli.
 • Boka ízület hajlítása
 • Térd sérülés diagnosztizálása
 • Mit kell tennem fájó ízületek térd

Hallatszik továbbá, hogy Nápolyban avval a tervvel foglalkoznak, hogy az egész flegrei mezőt figyelő-állomásokkal lássák el, a melyek kozpontjáúl a Puzzuoli szolfa tárájánál már fenálló obszervatórium van kiszemelve ; az egész hálózat a római középponti főállomással lesz összekötendő.

E terv foganatosítása minden tekintetben igen sokat ígér. A geológiai tudomány ezen nevezetes terület különböző pontjain megejtendő pontos és folytonos megfigyelésektől sokat várhat, de remélhető, hogy a gyakorlati életre is hatással lesz és majdan nemcsak ama vidék, hanem annak határain túl élő lakosságának is nagy hasznára válhatik.

Közlönyünk múlt évi júniusi füzetének levélszekrényében Sz. Mielőtt e kérdésre válaszolnánk, jöjjünk először tisztába magával a hermafroditaság fogalmával. Hermafrodita kettősivarú elnevezésen mindig olyan állatot kell értenünk, melynél mindakét ivarnak megfelelő szaporodásszervek, te- 11 Jelzés Bármilyen felhasználás vagy terjesztés esetén egyértelműen jelezned kell mások felé ezen mű licencfeltételeit.

Hasonlóhozzászólások